אנחנו לא באים למכור חלומות אנחנו פה כדי להפיק אותם !