"המאמץ עליי. הקלאס עליכם!" טליה ירום. מפיקה ברמה אחרת. 

*
*
*
*
*